ኣብ ዋስኣፕ ብሰንኪ ዝተነዝሐ ስኑዕ ዜና፡ ተቓፂሎም ዝተቐተሉ ዜጋታት ሜክሲኮ

ሪካርዶን ኣልቤርቶን እንትቃፀሉ ዝነበረ ኩነታት ሰባት ብሞይሎም እንትቐርፁ Image copyright Enfoque
ናይ ምስሊ መግለጺ ሪካርዶን ኣልቤርቶን እንትቃፀሉ ዝነበረ ኩነታት ሰባት ብሞይሎም እንትቐርፁ

ኣብ ሓንቲ ንእሽተይ ከተማ ሜክሲኮ፡ ቆልዑ ብዛዕባ ዝጨውዩ ሰባት ዝሕብር ወረ ኣብ ዋትስኣፕ ተነዚሑ። እቲ ዝተላብዐ ወረ ካብ ሓቂ ዝረሓቐ'ኳ እንተነበረ፡ ንክልቲኦም ሰባት ሓዊ ኣጒዶም፡ ብህይወቶም እንከለዉ ኣቃፂለሞም።

ዋላ ሓደ ሰብ እቲ ወረ ሓቂ ድዩ ወይስ ኣይኮነን፡ ዝብል ንምርግጋፅ ኣይፈተነን።

ኣብ ወርሒ ነሓሰ፡ ሓደ መዓልቲ፡ ኣብ ሜክሲኮ ትርከብ ሓንቲ ቁሸት ብሰልፈኛታት ክትናወፅ ጀሚራ። እቶም ሰልፈኛታት ናብ ሓደ ጣብያ ፖሊስ ብምኻድ ተኣኻኺቦም። ኣብ ሕድሕድ ደቓይቕ ቁፅሪ እቶም ሰልፈኛታት እናወሰኸ መፂኡ።

ናይ ሓሶት ዜና ብኸመይ ክተለልዩ ትኽእሉ?

ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ኣንፃር ስኑዕ ዜና ጎስጓስ ጀሚረን

ሃገራት ምብራቕ ኣፍሪካ ኣንፃር ስኑዕ ዜና ጎስጓስ ጀሚረን

ፖሊስ ብኻልእ ጥፍኣት ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዘውዓሎም ክልተ ሰባት፡ ነቶም ዝተብሃሉ ቆልዑት ብምጭዋይ ከምዘይተጠርጠሩ፡ ንከረድእ ዋላ እኳ እንተፈተነ፡ ሰማዒ ግን ኣይረኸበን።

ኣብ ውሽጢ እቲ ፖሊስ ጣብያ፡ ወዲ 21 ዓመት ሪካርዶ ፍሎሬስን ኣኩኡ ኣልቤርቶ ፍሎሬስን ኮፍ ኢሎም ኣለዉ።

ሪካርዶ ኣብ ካልእ ከተማ፡ ናይ ሕጊ ትምህርቲ ዝከታተል መንእሰይ እዩ፤ ኣኩኡ እውን እንተኾነ፡ ኣብ ካልእ ከተማ እዩ ዝነብር። ክልቲኦም ኣዝማድ ንምሕታት እዮም ናብዛ ከተማ መፂኦም። ትማሊ ድማ ገለ ሸቓጠሸቐጥ ንምዕዳግ ናብ ዕዳጋ ወፅዮም ነይሮም።

ካብ ቀፅሪ እቲ ፖሊስ ጣብያ ወፃኢ ዝርከብ ሰልፈኛ ግን፡ በቲ ኣብ ዋትስኣፕ ዝተነዝሐ ወረ ኣሚኑ እዩ። እቲ ኣብ ዋትስኣፕ ዝተነዝሐ ወረ፡ ''ናብ ከተማና ቆልዑ ዝጨውዩ ጨወይቲ ስለዝኣተዉ ኩሎኹም ተጠንቀቑ" እዩ ዝብል።

ካብዚ ብተወሳኺ ፡ "እዞም ህፃናት ዝጨውዩ ሰባት፡ ሰብነት እቶም ቆልዑ ብምትልታል፡ ካብ ውሽጢ ሰብነቶም ዝተፈላለዩ ኣካላት ይወስዱ እዮም። ኣብዚ ሰሙን 4፣ 8ን 14ን ዝዕድሚኦም ህፃናት ሰብነቶም ተተልቲሉ፡ ናይ ውሽጢ ኣካሎም ከምዝተሰረቐ ንምፍላጥ ተኻኢሉ። ከብዶም እውን ክፍቲ እዩ ነይሩ" ይብል እቲ ዝተላብዐ ሓበሬታ።

ሪካርዶን ኣልቤርቶን፡ ኣብቲ ከባቢ ኣብ ዝርከብ ቀዳማይ ብርኪ ቤትትምህርቲ ከባቢ ስለዝተርኣዩ ድማ፡ እቲ ወረ ኣብ ኩሉ ንክባፃሕን፡ ኣብ ሕድሕድ ልቢ ነባሪ እታ ቁሸት ፍርሓት ንክዓስልን ኣገዲዱ።

Image copyright Brett Gundlock

መብዛሕትኡ ሰብ ናብቲ ፖሊስ ጣብያ ዝወሓዘ፡ መልእኽቲ ፍራንሲስኮ ማርቴንስ ድሕሪ ምስምዑ እዩ። እዚ ውልቀ ሰብ ኣብታ ከተማ ንነዊሕ ዓመታት ዝነበረ እንትኸውን፡ እዚ ወረ ኣብ መረባ ፌስቡክን ዋስኣፕን ይነዝሑ ካብ ሞንጎ ዝነበሩ ሰባት ሓደ ምዃኑ መረዳእታ ፖሊስ ይሕብር።

ንሪካርዶን ኣልቤርቶን ካብ ምውንጃል ሓሊፉ፡ ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ተረኺቡ፡ ብሞባይሉ ቀጥታ ፈነወ ክፍንው ጀሚሩ።

መልእኽቱ ብቀጥታ ንዝከታተሉ ነበርቲ እታ ከተማ ድማ፡ "መፂእኹም ድጋፍኩም ኣርእዩ፤ እመኑኒ እቶም ህፃናት ዝሰርቁ ጎሓላሉ ኣብዚ እዮም ዘለዉ" ክብል ጎስጊሱ።

ፍራንሲስኮ ነዚ ጎስጓስ እንትገብር፡ ካልእ ኣብቲ ከባቢ ዝነብር ማኑኤል ዝበሃል ውልቀ ሰብ ድማ፡ አብ ጥቓ እቲ ፖሊስ ጣብያ ናብ ዝርከብ ቤተክርስትያን ብምኻድ፡

'ፖሊስ ንሪካርዶን ኣልቤርቶን ክሰዶም እዩ ብምባል ደወል እቲ ቤተክርስትያን ብምድዋል ንህዝቢ እቲ ከባቢ ጎስጊሱ።

እቲ ሳልሳይ ጎስጓሲ ድማ፡ ኣብቲ ፖሊስ ጣብያ ንዝወሓዘ ሰብ ንነዳዲ መዐደጊ ገንዘብ ኣዋፅኡ ብምባል ገንዘብ ክእክብ ጀሚሩ።

ድሕሪዚ እቲ ኣብ ዳጋዊ ክፋል እቲ ፖሊስ ጣብያ ተኣኪቡ ዝነበረ ሰበብ፡ ብሓይሉ ናብ ውሽጢ እቲ ቀፅሪ ብምእታው፡ ጎቲቱ ኣውፂእዎም። ኩሉ ብዝከኣሎ ክቕጥቅጦምን ከንከላብቶምን ጀሚሩ።

ካልኦት ድማ ነዚ ፍፃመ ከም መዘከርታ ንምስናድ ብሞይሎም ቀሪፀሞ። ካብኡ ኣብ ልዕሊ እቶም ክልተ ሰባት ነዳዲ ረብሪቦም ክብሪት ወሊዖም፡ ኣቃፂለሞም።

መሰኻኽር ዓይኒ ከምዝገለፅዎ፡ ክልቲኦም ቅድሚ ምቅፃሎም፡ ሪካርዶ ብሰንኪ ብዝሒ መውቃዕቲ ህይወቱ ዝሓለፈ እንትኸውን፡ ኣልቤርቶ ግና ብህይወት እንከሎ እዩ ክቃፀል ተገይሩ።

ህይወት ክልቲኦም ብዕስለ ብሓዊ ተቓፂሉ፤ ሬስኦም ናብ ሓሞኽሽቲ ተቐይሩ። ኣካላት መንግስቲ ናብቲ ከባቢ ክሳብ ዝመፅኡ፡ ሬስኦም ኣብ መንገዲ ተሰጢሑ ውዒሉ።

ወላዲት ሪካርዶ ዝሐሸ ናብራ ንምርካብ፡ መነባብሩኣ ናብ ኣሜሪካ ዝቐየረት እንትትኸውን፡ እነሓጎ ሪካርዶ፡ መንነት መወትቲ ንክፈልጣ ናብቲ ከባቢ ተፀዊዐን።

ኣብቲ ከባቢ እንትበፅሓ ብዝሒ ዝረኸብኦ ሰብ ግን ውሑድ እዩ ነይሩ። ወላዲት ሪካርዶ፡ ወዳ፡ ህፃናት ብምስራቕ ተጠርጢሩ ኣብ ቀይዲ ፖሊስ ከምዝወዓለ፡ ኣብታ ከተማ ዝርከቡ መሓዙታ እየን ብፌስቡክ ኣርዲአንኣ።

ካብ ዝተፈላለዩ ሰባት መልእኽቲ እዚ ጉዳይ ዝበፅሓ እንትኸውን፡ ፀኒሓ ድማ ወዳ ብዕስለ እንትውቃዕን፡ ነዳዲ ተረብሪብሉ ብክርቢት እንተቃፅልዎን ብቀጥታ ፈነወ ፌስቡክ ብዓይና ክትርእይ ተገዲዳ።

"በይዛኹም ኣይትውቅዕዎ፡ ኣይተቃፅልዎ፡ በይዛኹም" ብምባል መልእኽቲ ምሕፅንታ እንተሰደደት እውን ሰማዒ ኣይረኸበትን።

ካልእ ግዜ ፅቡቕ ወረ የርእያ ዝነበረ ማሕበራዊ ሚድያ፡ ሞት ወዳ ብቐጥታ ኣርእይዋ።

ኣብዚ ጉዳይ ሓሙሽተ ሰባት ንገበን ብምጉስጓስ፡ ኣርባዕተ ድማ ብቀጥታ ኣብቲ ቅትለት ብምስታፍ ተኸሲሶም ከምዝተኣሰሩ፡ ሰብ መዚ እቲ ከባቢ ገሊፆም። ካልኦት ክልተ ጎስጎስትን ኣርባዕተ ብቐጥታ ኣብቲ ቅትለት ዝተሳተፉን ድማ ኣምሊጦም።